Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015

Projekt "Coaching w oświacie" zakończył się z sukcesem. W szkoleniach w 2013 i 2014 roku wzięło udział 360 nauczycieli, dyrektorów oraz pedagogów placówek oświatowych z województwa podlaskiego. Uczestnicy i uczestniczki wysoko ocenili jakość prowadzonych zajęć oraz przydatność poznanych treści w pracy zawodowej (a także życiu osobistym).
Osoby zainteresowane dalszym doskonaleniem umiejętności nabytych na szkoleniach oraz te, które dopiero chcą dowiedzieć się, jak można wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy w placówkach edukacyjnych mogą kontaktować się z Arturem Brzezińskim – autorem programu „Coaching w oświacie”, trenerem oraz coachem - telefonicznie: 600970711 lub mailowo: artur.brzezinski@live.com, oraz Katarzyną Sobolewską, która prowadziła sesje indywidualne w Projekcie – tel.605 555 917, e-mail: k.sobolewska@peakconsulting.pl

Informacje o wykorzystaniu coachingu w edukacji można znaleźć na stronie www.krytycznemyslenie.pl
 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014

POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE
„COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”

Bilans szkoleń zrealizowanych w 2013 roku
17.12.2013

Szanowni Państwo,

z największą przyjemnością informujemy Państwa, że szkolenia zaplanowane na rok 2013 właśnie dobiegły końca.

 

Ostatnie wolne miejsca na szkolenia w 2014 roku
28.10.2013

Szanowni Państwo,

Projekt "Coaching w oświacie" cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co dla nas, jako organizatorów jest bardzo satysfakcjonujące. W ramach projektu przewidziano przeszkolenie w 2013 i 2014 roku 360 nauczycieli, deyrektorów, liderów WDN oraz pedagogów ze szkół z terneu województwa podlaskiego.

Ruszyła kolejna edycja szkoleń!!
22.08.2013

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy kolejną edycję szkoleń w ramach projektu "Coaching w oświacie".

REKRUTACJA
08.04.2013

Z przyjemnościa informujemy Państwa o ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI do udziału w projekcie "Coaching w oświacie".

W ramach projektu oferujemy poniższe kursy:

Coaching w zarządzaniu oświatą- skierowany do kadr kierowniczych placówek oświatowych – dyrektorów, dyrektorek oraz osób, którym powierzono zadania związane z kierowaniem placówkami oświatowymi – liderzy WDN i zespołów zadaniowych. 

Coaching jako narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - skierowany do nauczycieli i nauczycielek  przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych z terenu województwa podlaskiego.

Przed przystąpieniem do rekrutacji uprzejmie prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE dostępnym w zakładce Regulamin.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura Projektu przy

ul. Brukowej 28  lok. 8, 15-889 Białystok, 

bądź przesłać skany na adres poczty mailowej coaching@bia.pl pod warunkiem dostarczenia oryginałów najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji.